Standpunten

Duurzaamheid

Duurzaamheid

De gemeente Borger-Odoorn is een moderne duurzame gemeente. Ook in onze gemeente heeft economische groei veel welvaart gebracht. En daar hebben we met z’n allen veel voordeel en plezier van. De consequentie is echter dat we met deze economische groei een enorme aanslag plegen op het leefmilieu, de energiebronnen en de grondstoffen - voorraden in de wereld.

Ook wij in Borger-Odoorn doen daar aan mee.

GroenLinks is van mening dat al deze activiteiten niet ten koste mogen gaan van de behoeftevoorziening van de generaties die na ons komen en van mensen elders op de wereld. We richten ons op een duurzame toekomst en respecteren het verleden. Er zijn veel mogelijkheden om een steentje bij te dragen als we dat willen. En, zowel de gemeente als de inwoners (bedrijven, instellingen, agrariërs, scholen, particulieren) hebben de afgelopen jaren laten zien dat ze het willen. Medio 2016 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda goedgekeurd, een agenda die bij uitvoering er toe zal leiden dat de gemeente Borger-Odoorn haar verantwoordelijkheid neemt.

Democratie

Democratie

Niet elke inwoner van Borger-Odoorn wil of kan altijd overal over mee praten als het gemeentelijke aangelegenheden. Daarom kiezen wij elke vier jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen raadsleden die namens de inwoners van onze gemeente standpunten in nemen en namens de inwoners besluiten nemen en niet voor de inwoners. Helaas gebeurt het nog wel eens dat een gemeenteraad een standpunt inneemt of besluit neemt dat niet in overeenstemming is met de wens van de inwoners maar gebaseerd is op onderzoeksrapporten, aannames of voor de inwoners onduidelijke redenen.

Raadsleden moeten de burgers serieus nemen.

Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In de raadszaal bleek ook afgelopen periode weer hoe moeilijk het wethouders en raadsleden valt om te luisteren naar onze inwoners. Voor GroenLinks geldt dat 'burgers serieus nemen' niet stopt nadat u het vakje op het stembiljet rood heeft gekleurd. Het spreekt voor zich dat raadsleden alleen dan goed kunnen functioneren wanneer ze vanuit de bevolking gevoed worden met meningen en ideeën en hun standpunten en besluiten daarop baseren.

Invloed op de politiek

Invloed op de politiek.

GroenLinks Borger-Odoorn heeft niet meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De afdeling is echter wel actief!

Ook zonder een raadszetel zijn er veel manieren om invloed te hebben op het gemeentelijk beleid.

De rubriek 'nieuws' geeft een indruk met welke initiatieven de afdeling nu bezig is en onlangs was. We streven er wel naar om aan de verkiezingen in 2018 weer mee te doen. Voor vragen/opmerkingen verwijzen we graag naar het contactformulier.

Deelname aan de Samenleving

Deelname aan de samenleving

Iedereen in onze gemeente moet de kans hebben om op zijn/haar eigen wijze actief deel te nemen aan onze samenleving. Onze inwoners kunnen heel veel verantwoordelijkheden aan en die moet je ze als (lokale) overheid niet uit handen nemen zolang ze passen binnen onze samenleving.

Wonen en werken in onze plattelandsgemeente, die deels op de Hondsrug en deels in het veenkoloniale gebied ligt, is op veel onderdelen niet te vergelijken met wonen en werken in een stedelijk gebied.

GroenLinks is van mening dat het gemeentelijk apparaat van Borger-Odoorn, inclusief ‘de politiek’, samen met haar inwoners de plicht heeft om er voor te zorgen dat inwoners de kennis en mogelijkheden hebben en kunnen benutten om onze plattelandscultuur te beschermen.