De afdeling Zuid Oost Drenthe

Afdeling ZO-Drenthe GroenLinks

De afdeling ZO-Drenthe van GroenLinks omvat de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden. Dit gebied omvat zo’n 150.000 inwoners. In Emmen en Borger-Odoorn functioneren groepen GroenLinks-ers zelfstandig in de gemeenteraad, in Coevorden werken we samen in het Progressief Accoord Coevorden (PAC).

De afdelingen van GroenLinks organiseren de interne partijdemocratie op lokaal niveau. De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de afdeling. De taken van de afdeling zijn:

  • GroenLinks ter plaatse te representeren,
  • Deelnemen aan verkiezingen voor vertegenwoordigende organen binnen het gebied van de afdeling,
  • Vaststellen van de verkiezingsplannen, verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten voor de verkiezingen in het afdelingsgebied,
  • Instellen van een functioneringscommissie voor de fracties van GroenLinks in het afdelingsgebied, op voorstel van het afdelingsbestuur.

Het afdelingsbestuur vormt het dagelijks bestuur van de afdeling. Het heeft tot taak:

  • De politieke meningsvorming, het debat en de standpuntbepaling te faciliteren,
  • De relaties te onderhouden met de andere afdelingen van GroenLinks en met de landelijke partij organisatie,
  • Politiek talent te scouten en te ontwikkelen,
  • Het benoemen van een programmacommissie per gemeente en een externe kandidatencommissie bij gemeenteraadsverkiezingen in het afdelingsgebied,
  • Het indienen van de door de ledenvergadering goedgekeurde kieslijsten bij de gemeentes in het afdelingsgebied,
  • Deelnemen aan interne besprekingen m.b.t. eventuele college onderhandelingen en de selectie van (wethouders) kandidaten.

 

De leden van het afdelingsbestuur stellen zich voor op het tabblad ‘Mensen’ van deze website.

.