De afdeling Zuid Oost Drenthe

Het hoofdbestuur van GroenLinks Nederland heeft er destijds voor gekozen om de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen onder te brengen in één afdeling, de afdeling Zuid-Oost Drenthe. Door afnemende belangstelling en tal van andere redenen verlieten bestuursleden van GroenLinks Zuid-Oost Drenthe enige tijd geleden stuk voor stuk het toneel. Eind 2015 waren er nagenoeg geen bestuurleden meer over en dreigde de afdeling Zuid Oost roemloos te verdwijnen. Emmen had slechts één raadslid, in Borger-Odoorn en Coevorden had GroenLinks zelfs niet meegedaan aan de verkiezingen in 2014 en dientengevolge geen raadszetel.

Gelukkig is het tij gekeerd.

In het voorjaar van 2016 schreef het provinciaal bestuur GroenLinks Drenthe een algemene ledenvergadering Zuid Oost uit. Tijdens de bijeenkomst bleken enkele aanwezigen een bestuursfunctie te willen aanvaarden. Het provinciaal bestuur kon na diverse gesprekken met belangstellenden eind april 2016 meedelen dat er voldoende kandidaten beschikbaar waren om een volwaardig bestuur te vormen. Op een ingelaste algemene ledenvergadering eind april 2016 hebben de aanwezige leden unaniem de voor de voorgestelden gestemd. En daarmee was een nieuw bestuur een feit.

Het bestuur van GroenLinks Zuid-Oost Drenthe bestaat per eind april 2016 uit:

Joke Bakker (voorzitter)

Kees Waterlander (penningmeester en waarnemend secretaris)

Oene Zwittink (algemeen bestuurslid)

Willemien Dirks (vertegenwoordiging fractie Emmen)

Rianne van Leeuwen (vertegenwoordiging Coevorden)

Karin van der Veur (aandachtsveld communicatie)

** Ger Brakel maakt om gezondheidsredenen vanaf 1 januari 2017 geen deel meer uit van het bestuur, hij blijft wel webmaster en hij blijft zich (achter de schermen) actief inzetten voor GroenLinks Borger-Odoorn.

 

 

Onder de knop 'MENSEN' stellen de bestuursleden zich voor middels een korte introductie.