Duurzaam mobiel

DUURZAAM MOBIEL

DUURZAAM MOBIEL

Openbaar vervoer

In een plattelandsgemeente als Borger-Odoorn met zijn vele dorpskernen is het gebruik van een auto bijna vanzelfsprekend, vaak zelfs noodzakelijk. Dit neemt niet weg dat in regelmatig overleg met de aanbieders van openbaar vervoer gekeken moet worden wat de mogelijkheden zijn voor het maken van combinaties met bijvoorbeeld leerlingenvervoer en vervoer op afroep. GroenLinks ziet verder graag dat Borger-Odoorn elektrisch openbaar vervoer stimuleert.

Fietspaden

Drenthe is en blijft voor toeristen en eigen inwoners dé fietsprovincie bij uitstek. Om redenen van duurzaamheid moeten de mogelijkheden daartoe worden uitgebreid. Niet alleen door goed onderhoud van de fietspaden maar vooral ook door aanpassing waar mogelijk van fietspaden aan sneller fietsvervoer voor bijvoorbeeld het woon-werkverkeer. En door het in overleg met vervoerders mogelijk te maken dat de fiets indien gewenst mee kan met de bus.

Gemotoriseerd verkeer

Schuilt in het vorenstaande al een belangrijk duurzaamheidsaspect, GroenLinks is voor: meer snelheidsbeperkende maatregelen voor gemotoriseerd verkeer in de dorpen, vooral ook door de weginrichting. En voor het realiseren van oplaadpunten voor elektrische auto’s bij openbare gebouwen, winkelcentra en elders in dorpskernen.

De N34

De gemeentegrens-overschrijdend bezint GroenLinks zich met de collega’s uit andere gemeenten en de provincie over de toekomst van de N34. Op korte termijn speelt daarbij de vraag naar een ongelijkvloerse kruising bij ’t Haantje of bij Emmen-Noord. Wij kiezen met de bevolking van Borger-Odoorn en de gemeentebesturen van Emmen en Coevorden (’t Haantje) voor de afslag bij Emmen-Noord. Op langere termijn speelt de vraag naar uitbreiding van de N34, bijvoorbeeld deels verdubbeling.

Wandelroutes

En last but not least: de voetganger mag zeker niet uit het oog worden verloren. Goed onderhouden wandelpaden zijn van groot belang voor de inwoners van de dorpen.

En in recreatief opzicht pleiten we voor het realiseren van een uitgebreid wandelpaden netwerk naar het model dat in Overijssel en Twente is uitgevoerd. Kostbaar, maar in cofinanciering met diverse natuurorganisaties en hogere overheden is het daar haalbaar gebleken.