Nieuws

aantal leden GroenLinks Borger-Odoorn met 59% toegenomen

Het aantal GroenLinks leden in de gemeente Borger-Odoorn is in anderhalf jaar tijd, tussen april 2016 en nu, met 59% toegenomen.

Ja, je leest het goed: Negenenvijftig procent

(nou ja, als je het nauwkeurig berekent, met 58,8 % ). Dit is een fantastische ontwikkeling en er kunnen natuurlijk nog heel veel GroenLinks leden bij in Borger-Odoorn.

Lees verder

Artikel DvhN 5-10-2017

Borger-Odoorn heeft geen centje pijn meer met huisvesting oud-vluchtelingen, zie viel op 5 oktober 2017 in DvhN te lezen.

Lees verder

GroenLinks heeft recordaantal leden landelijk

“GroenLinks heeft recordaantal leden”,

zo viel vrijdag 23 juni 2017  te lezen in Dagblad van het Noorden.

Het aantal GroenLinks leden in Nederland is gestegen tot rond de 27.500 en blijft maar stijgen. En dat is natuurlijk heel fijn in een tijd dat we ons grote zorgen maken over zaken als CO2 uitstoot en de gevolgen daarvan.

Over enkele maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dan hopen we dat GroenLinks in alle gemeenten in Nederland volwaardig een bijdrage kan leveren tijdens de raadsvergaderingen, ook in Borger-Odoorn. Helaas geldt deze ledengroei bij GroenLinks in Zuid Oost Drenthe niet (gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen), terwijl GL-kamerlid Liesbeth van Tongeren zich toch voortdurend in zet om voor het windmolenverhaal in onze veenkolonien aanvaardbaar te maken voor alle inwoners in het gebied en GroenLinks Borger-Odoorn nog steeds voor het ongelijkvloers maken van de 34 bij Emmen Noord is en dit blijft verdedigen.

Wat zou het fijn zijn als wij ook hier in Zuid Oost Drenthe zo’n positief geluid zouden kunnen laten horen als Jesse Klaver landelijk. In bijvoorbeeld de gemeente Borger-Odoorn hebben bij de Tweede Kamer verkiezingen afgelopen voorjaar bijna 1100 inwoners van Borger-Odoorn in het stemhokje hun stem uitgebracht op GroenLinks.

Wat zou het mooi zijn als een aantal van deze GroenLinks stemmers een stapje verder zou gaan en zich aansluit bij de club, lid wordt van GroenLinks.

Sterker nog; wat zou het mooi zijn als een aantal leden zich in zou willen zetten voor GroenLinks, mee zou willen praten over de toekomst van de huidige en toekomstige – jouw kinderen- inwoners van onze gemeente. Ons streven op dit moment is om in eerste instantie weer een volwaardige steunfractie te vormen om ons te kunnen voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen. Ben jij een van die mensen die graag mee wil praten over onze eigen toekomst in Borger-Odoorn en GroenLinks wel ziet zitten. Laat het weten aan ons GL bestuur in Zuidoost Drenthe (groenlinks.zo.drenthe@gmail.com) of aan GroenLinks Borger-Odoorn (oene.zwittink@home.nl). Meer info over GroenLinks Borger-Odoorn is te vinden op onze website www.borgerodoorn.groenlinks.nl

kandidatenlijst GroenLinks Borger-Odoorn verkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en de kieslijst in Borger-Odoorn. Het proces om tot een kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te komen vordert gestaag.  Helaas kunnen we daar voor de Algemene Ledenvergadring (ALV) geen nadere mededelingen over doen. De leden stellen op die vergadering in december de lijst vast. Wil je nog mee doen, voel je er iets voor om op een verkiesbare (of onverkiesbare) plek op de kieslijst te staan ? Laat het ons weten, het kan nog. Van de 16.984 inwoners die op 15 maart hun stem hebben uitgebracht in Borger-Odoorn hebben er 1095 mensen op GroenLinks gestemd. Zo’n 6,45% van onze stemmende inwoners draagt GroenLinks een warm hart toe in onze plattelandsgemeente. Het kan toch bijna niet anders dat minimaal 1 % van die 1095 inwoners – minimaal zo’n 10 mensen – het wel zien zitten om de standpunten van GroenLinks uit te dragen als raadslid in de gemeente Borger-Odoorn en dus op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 wil staan. Uiteraard bepalen niet wij, maar de inwoners van Borger-Odoorn in het stemhokje hoeveel raadszetels GroenLinks straks krijgt.

Voel je er iets voor om raadslid voor GroenLinks te worden de komende periode van 4 jaar ? Laat het ons weten

Lees verder

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 (6)

Nog enkele dagen te gaan en dan zijn de Tweede Kamer verkiezingen geschiedenis en komen de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in zicht. En zo vlak voor de landelijke verkiezingen willen we toch graag nog even  in herinnering brengen dat GroenLinks Borger-Odoorn de enige partij in Borger-Odoorn is die, net als de gemeenteraden van Emmen en Coevorden, voor afslag Emmen Noord is en niet voor 't Haantje. De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft enige tijd geleden andermaal (democratisch) voor 't Haantje gekozen.

Lees verder

Pagina's