Nieuws

Vraag of opmerking ? Stuur een e-mail

Vraag of opmerking ?

Wil je GroenLinks Borger-Odoorn iets vragen of laten weten, stuur dan een e-mail naar onze beoogd fractievoorzitter Pieter de Groot  

pjdegroot@ziggo.nl

en hij zorgt er voor dat je vraag of opmerking bij de juiste persoon terecht komt en wordt beantwoord.

De Duurzaamheidsagenda van de gemeente Borger-Odoorn

Al tijdens het laatste jaar dat Borger-Odoorn Millenniumgemeente was (2015), waren de ambtenaren op RO bezig met de voorbereidingen voor de Duurzaamheidsagenda. Op 7 juli 2016 is het concept van deze Duurzaamheidsagenda aan de gemeenteraad voorgelegd. Het concept werd door de raadsleden aangenomen met een aantekening dat het aanleggen van bloemenweiden nog maar even in de koelkast moest. Bijgaand het concept van de Duurzaamheidsnota zoals deze op 7 juli is aangeboden aan de raad.

Lees verder

GroenLinks Borger-Odoorn over reconstructie N34 Klijndijk (emmen noord)

We schrijven juli 2014. Al enige tijd speelt de discussie over de aansluiting van de N34 op het onderliggende wegennet in de omgeving van Klijndijk. De oorspronkelijke voorkeursvariant van de provincie, t.w. een nieuwe aansluiting ter hoogte van de Slenerweg kreeg veel kritiek van diverse kanten. Op uitdrukkelijk verzoek van de Statencommissie werd een andere oplossing: het reconstrueren van de huidige aansluiting bij Klijndijk, (Emmen Noord), serieus onderzocht. De bedoeling van de commissie was overduidelijk. Beide varianten naast elkaar kunnen beoordelen op een aantal aspecten. Verkeersadviesbureau Royal Haskoning DHV kreeg de opdracht om in elk geval de verkeerstechnische aspecten te vergelijken a.h.v. een verkeersmodel (prognoses). Een brede werkgroep, met een onafhankelijke voorzitter, werd ingericht voor het verkrijgen van draagvlak.

Een actiegroep met naar verluid veel aanhang in de regio was duidelijk in haar standpunt, zie de spandoek op bijgaande foto.

 

Lees verder