Nieuws

Groenlinks steunt initiatief zonneboeren

GroenLinks Borger-Odoorn is erg content met het zonneboereninitiatief van een groep boeren- onder aanvoering van Jan Reinier de Jong uit Odoorn -  in Borger-Odoorn. Wij hopen dan ook dat de gemeente dit initiatief met beide handen aangrijpt en samen met de boeren omzet in realisatie.

We willen met elkaar in 2030 energieneutraal zijn.

Dit kan een grote stap in de goede richting zijn. GroenLinks weet uiteraard dat deze initiatiefnemer in Odoorn al langere tijd intensief bezig is met deze materie en we juichen dit uiteraard van harte toe.  

Lees verder

eerste vier op kieslijst GroenLinks B-O verkiezingen 2018

Op 13 december 2017 hebben de leden op de Algemene Ledenvergadering de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en het verkiezingsprogramma 2018-2022 vastgesteld. 

De eerste vier mensen op de kieslijst vormden al enige tijd een team en zullen samen de campagne voorbereiden.

Voor het daardwerkelijk campagne voeren vanaf 1 januari 2018 hebben we uiteraard een aantal leden en sympathysanten nodig. 

De volledige kieslijst en ons programma vindt je onder de knop "Uitgelicht". 

 

Lees verder

aantal leden GroenLinks Borger-Odoorn met 59% toegenomen

Het aantal GroenLinks leden in de gemeente Borger-Odoorn is in anderhalf jaar tijd, tussen april 2016 en nu, met 59% toegenomen.

Ja, je leest het goed: Negenenvijftig procent

(nou ja, als je het nauwkeurig berekent, met 58,8 % ). Dit is een fantastische ontwikkeling en er kunnen natuurlijk nog heel veel GroenLinks leden bij in Borger-Odoorn.

Lees verder

Auto's Borger-Odoorn vanaf 1 maart 2017 op biogas

Het was in december 2006 dat de fractie van GroenLinks Borger-Odoorn voor het eerst aan het College van B&W vragen stelde over de mogelijkheid om voor het gemeentelijk wagenpark over te gaan op GroenGas als brandstof. In de periode vanaf maart 2012 is door onze fractie veel actuele kennis vergaard op dit gebied en gedeeld met gemeentelijke ambtenaren. GroenLinks Borger-Odorn schreef in 2014: "In april 2015 loopt het leasecontract van de personenauto’s af. GroenLinks stelt voor om dan over te gaan op auto’s op GroenGas. Dit zou goed passen bij de duurzame Cittaslowgemeente die Borger-Odoorn wil zijn. En nu is het zo ver !! Op 22 februari werd dit middels een persbericht aangekondigd:

Lees verder