Welzijnsorganisatie Andes op bezoek bij GroenLinks Borger-Odoorn

Andes op bezoek bij de steunfractie van GroenLinks Borger-Odoorn.

 

Op 11 oktober 2018 was de welzijnsorganisatie Andes op bezoek bij de steunfractie van GroenLinks Borger-Odoorn.

Het was een voor ons zeer verhelderend bezoek. Want, de naam ANDES  is wel bekend, maar wat doen ze eigenlijk en hoe komen ze aan de opdracht die ze uitvoeren?

 

De aanwezige teamleden van Andes vertellen;

“De opdracht van Andes vloeit rechtstreeks voort uit het gemeentelijk beleidsplan 2017 – 2020 “Vanzölf soamen”.

Deze in goed Nedersaksisch weergegeven titel geeft kort en bondig weer waar en waarom de gemeente aan Andes opdracht geeft en niet zelf alles wil en kan aanpakken binnen dit Vanzölf soamen sociaal domein. Andes wordt gefinancierd door de gemeente Borger-Odoorn, maar is een op zichzelf staande stichting (net als de Sociale Teams).

Dat mensen zoals het team van Andes met hun vele vrijwilligers nodig zijn, bewijst de praktijk. Het zijn mensen die veel lokale kennis hebben en veelal weten wat er leeft en speelt op buurt- en dorpsniveau in Borger-Odoorn. Andes werkt nauw samen met de Sociale Teams in Borger-Odoorn en ze hebben duidelijke onderlinge afspraken om dubbeling van werkzaamheden zo veel mogelijk te voorkomen.

Andes motiveert en ondersteunt burgers in buurten en dorpen vanuit hun eigen kracht en hun talenten met als doel regie over het eigen leven en een leefbare, sterke samenleving.

Andes draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners, zodat zij meer de regie over hun eigen leven kunnen voeren waardoor zwaardere zorg voorkomen wordt. Daarbij doorbreken ze vastgelopen patronen, intergenerationele problematiek en streven naar een duurzame verandering.

Andes gaat er op af, is direct toegankelijk, kent een zeer breed netwerk en weet deze voor en met inwoners en partners effectief te gebruiken. Vanuit signalen, individuele vragen, brengt Andes inwoners bij elkaar. Dit leidt tot groepsgerichte activiteiten en/of door inwoners en partners gedragen (in)formele collectieve voorzieningen.

Andes is de spil in netwerken. Ze stimuleren de samenwerking met informele en formele partijen met als doel om de integrale werkwijze te verbreden en/of te verdiepen

Enkele voorbeelden van begeleiding en/of advies in 2017 van buurt- en dorpsinitiatieven met positieve resultaten.

Werkgroep Sportlaan in Nieuw Buinen 

Werkgroep Lijsterbeslaan in Nieuw Buinen

Werkgroep Verkeer van Dorpsbelangen Klijndijk

Deelname Gebiedsagenda Mondengebied

Opstarten Dorpenteam om signalen leefbaarheid te signaleren en integraal aan te pakken

Uitbreiding uren Buurtbemiddeling zodat er meer tijd is voor PR en begeleiding aan vrijwilligers.

 

De steunfractie was en is erg content met dit bezoek en zal haar voordeel doen met deze informatie bij het voorbereiding van een raadsvergadering waar zaken uit het Sociale Domein op de agenda staan.