Tweede Kamelid Laura Bromet in Odoorn

2e Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks) 17 juli 2018 op werkbezoek in Odoorn

Op uitnodiging van Jan Reinier de Jong van akkerbouwbedrijf De Jong in Odoorn, bracht Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks een werkbezoek aan de zeecontainer met daarin 126 lithiumion-accu’s voor de opslag van zonne-energie.

De Jong is de eerste boer in Nederland die zonne-energie uit zonnepanelen opslaat in accu’s om vervolgens de stroom middels slimme computersoftware op de markt te verkopen. Met dit systeem kan De Jong inspelen op overcapaciteit op het landelijke stroomnet. 

Dinsdagmiddag 17 juli bracht Laura Bromet samen met Pieter de Groot, raadslid voor Groenlinks Borger-Odoorn, een bezoek aan het veelzijdige bedrijf van De Jong.

Thema’s die daarbij aan bod kwamen waren biodiversiteit, precisie landbouw en duurzame energie. Thema’s die GroenLinks nauw aan het hart liggen. Dit bezoek past dan ook uitstekend binnen de huidige trend van bewust en duurzaam omgaan met de natuur. De Jong liet zien dat het mogelijk is om een akkerbouwbedrijf te runnen in combinatie met een streven naar klimaatneutraal boeren met 0% emissie naar bodem, water en lucht.

Laura Bromet vertegenwoordigt sinds de laatste Tweede Kamerverkiezingen GroenLinks met in haar portefeuille o.a. landbouw, natuur en visserij. Daarvoor was Laura raadslid en wethouder voor GroenLinks en heeft ze gewerkt bij Milieudefensie en Natuurmonumenten.

Onderstaand een verslag van onze tweede man Bjorn Hanssen.

 

Impressies van het werkbezoek van Tweede Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks)

Wie het gesprek aan gaat met Jan Reinier de Jong uit Odoorn begrijpt meteen waarom hij de vierde generatie is van zijn boerenbedrijf: het is een ondernemer pur sang. Letterlijk, want de energie die Jan Reinier heeft om allerlei projecten rondom het moderne boeren op te zetten, zijn bijna niet op één hand te tellen. Jan Reinier is naast aardappelboer innovatief bezig in de stichting Veldleeuwerik. Deze stichting heeft zich als doel gesteld om 0% uitstoot naar lucht, water of bodem te hebben. Een zeer ambitieus streven. Binnen deze stichting wisselen verschillende boeren kennis met elkaar uit zodat ze als collectief de exploitatie van hun bedrijf kunnen verduurzamen. Dit doen ze niet omdat ze dat moeten, maar omdat ze dat zélf willen en daar gaat het GroenLinks om.

Veranderingen moeten vanuit de mens plaatsvinden en niet worden opgelegd door regelgeving.

Daarnaast heeft Jan Reinier zijn daken vol gelegd met zonnepanelen, zó veel, dat hij een eigen contract heeft met de netbeheerder Tennet en zijn eigen transformatorhuisje. De investeringen zijn enorm en gecombineerd met een gasloze privéwoning, loopt Jan Reinier vóór op de landelijke verduurzaming van woningen en een duurzame bedrijfsvoering.

Ons gesprek vond plaats in het kader van een vraag die Laura Bromet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, stelde om als GroenLinks met boeren in gesprek te gaan over hun bedrijfsvoering. Aan deze oproep had Jan Reinier de Jong gehoor gegeven en daarbij ook meteen de lokale afdeling in de persoon van fractievoorzitter Pieter de Groot en Bjorn Hanssen uitgenodigd.

Voor Laura Bromet was dit een uitgelezen manier om tijdens het zomerreces meer bekend te worden met de praktische problemen van een duurzaam akkerbouwbedrijf in het land. Mevr. Bromet is pas twee maanden lid van de Tweede Kamer met in haar portefeuille onder andere landbouw, natuur en visserij. Daarvoor was zij raadslid en wethouder in Waterland, een kleine gemeente net ten noorden van Amsterdam aan het Markermeer.

Jan Reinier is tegenwoordig, naast agrarisch ondernemer, ook bekend van de plannen van zonneakker Daalkampen, een project waar hij in 2015 ingestapt is nadat de gemeente de bestemmingsplannen had gewijzigd. Nu dit plan concreet wordt is er vanuit enkele aangrenzende bewoners kritiek op de plannen ontstaan. Als GroenLinks steunen we uiteraard allerlei initiatieven tot het opwekken van duurzame energie, al moeten deze wel altijd passen binnen bestemmingsplannen en in goed overleg met omwonenden.

GroenLinks is momenteel bezig met het uitwerken van een toekomstplan over de rol van boer en de voedselvoorziening in een circulaire economie. Dit wordt een ambitieus plan, waarin vooral de duurzaamheid centraal staat: mensen hier, elders en straks hebben een gelijke aanspraak op kwaliteit van leven, binnen de grenzen van de draagkracht van de aarde. In dit kader hebben wij Laura Bromet meegegeven om activiteiten zoals die van Jan Reinier de Jong en andere boeren die vanuit eigen initiatief in stichting Veldleeuwerik samenwerken en kennis delen, bekend te maken binnen GroenLinks, maar ook in de Tweede Kamer. Zo kan een lokaal initiatief dienen als vertrekpunt voor dat ambitieuze toekomstplan.