Ongelijkvloerse kruising Odoorn, Klijndijk N34 zuidelijke richting

GroenLinks vroeg Raad Borger-Odoorn om haar standpunt aansluiting N34 zuidelijke richting te herzien. Gemeenteraad blijft echter bij haar standpunt.

GroenLinks vroeg Raad Borger-Odoorn om haar standpunt aansluiting N34 zuidelijke richting te herzien. Gemeenteraad blijft echter bij haar standpunt.

GroenLinks Zuid Oost Drenthe heeft de gemeenteraad een verzoek gestuurd om ten aanzien van de aansluiting op de N34 in zuidelijke richting een standpunt in te nemen namens de inwoners van onze gemeente en niet voor de inwoners van onze gemeente en ook bij dit onderwerp samen te werken met Emmen en Coevorden (die voor Emmen Noord zijn). De gemeenteraad is samen met de provincie van mening dat het aanleggen van een ongelijkvloerse kruising bij 't Haantje en een parallelweg van Emmen Noord naar deze ongelijkvloerse kruising de beste optie is. De betreffende brief met het verzoek - die als ingekomen stuk in de besluitvormende raad op 1 september 2016 is behandeld, is via dit bericht te downloaden.

Tijdens de raadsvergadering op 1 september is dit onderwerp kort aan de orde geweest en doorgeleid als agandapunt naar de volgende raadsvergadering. In die volgende raadsvergadering vroeg de PvdA de andere fracties om nog eens goed na te denken over het ingenomen standpunt, mede vanwege de berichten over een noordelijke rondweg bij Emmen. De andere fracties waren van mening dat haast geboden is en dat er geen plaats meer is voor nadenken en uitstel. Een meerderheid binnen de gemeenteraad blijft aldus bij haar standpunt "'t Haantje" en daarmee de gehele raad. Want da's democratie.