Hulp voor ouderen met zorgvraag in Borger-Odoorn

Onze fractievoorzitter Pieter de Groot heeft in de besluitvormende raad van 27 september 2018 de volgende vraag gesteld over 'samenwerkingsverbanden regionale zorginstellingen en de mogelijkheden voor (thuiswonende) ouderen met zorgvraag in Borger-Odoorn' :

Pieter de Groot: 
"In het Dagblad van het Noorden verscheen 25 september jl. informatie omtrent een samenwerkingsverband tussen regionale zorginstellingen, huisartsen en (voorshands alleen) de gemeentes Assen en Midden-Drenthe.

Doel van dit samenwerkingsverband is om ouderen met een acute zorgvraag zo snel mogelijk te helpen zonder dat zij onnodig naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis hoeven.

Is het college op de hoogte van dit initiatief, kan Borger-Odoorn hier wellicht bij aanhaken dan wel ziet u mogelijkheden te komen tot een vergelijkbaar samenwerkingsverband binnen bv. BOCE-verband?"

Het college antwoordde hierop ze dit actief zal oppakken.

Er loopt hierover al overleg.