Gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn vragen om heroverweging aantal windmolens

Nu bekend is dat de windmolens in de veenkolonien hoger worden dan gedacht en meer capaciteit gaan leveren per molen, vragen de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn om het aantal windmolens te verminderen tot de afgesproken totale capaciteit van 150 MegaWatt.

GroenLinks Borger-Odoorn is het uiteraard volledig eens met de actie van beide gemeenten. 

We zullen moeten afwachten of de Minister bereid is hier in mee te gaan.