Geen zonnepanelen van Hanwha in Borger-Odoorn

Wat GroenLinks betreft komen er geen zonnepanelen van het merk Q-Cells op de gemeentelijke gebouwen binnen Borger-Odoorn.

En evenmin op bijvoorbeeld scholen en huizen. De producent van deze zonnepanelen, het Zuid-Koreaanse Hanwha, produceert namelijk tevens clustermunitie.

In de Clustermunitieconventie van 1 augustus 2010 wordt het gebruik en de productie van clusterbommen wordt echter verboden. 120 Landen hebben zich bij deze Conventie aangesloten en ook de meeste andere landen gebruiken deze munitie vrijwillig echter niet.

Wat GroenLinks betreft komen er geen zonnepanelen van het merk Q-Cells op de gemeentelijke gebouwen binnen Borger-Odoorn.

En evenmin op bijvoorbeeld scholen en huizen. De producent van deze zonnepanelen, het Zuid-Koreaanse Hanwha, produceert namelijk tevens clustermunitie.

In de Clustermunitieconventie van 1 augustus 2010 wordt het gebruik en de productie van clusterbommen wordt echter verboden. 120 Landen hebben zich bij deze Conventie aangesloten en ook de meeste andere landen gebruiken deze munitie vrijwillig echter niet.

Wij hebben het College van B&W van Borger-Odoorn daarom inmiddels de volgende schrifte-lijke vragen gesteld:

  1. Heeft het College kennis genomen van het nieuwsbericht op RTV Drenthe, inhoudende dat zonnepanelen van het merk Q-Cells via als gezegd grootschalige inkoopacties onder meer door de provincie Drenthe gepromoot worden; dit terwijl de producent, de Zuid Koreaanse fabrikant Hanwha in een van zijn bedrijfsonderdelen tevens clustermunitie produceert.
  2. Deelt het College de mening van de raadsfractie van GroenLinks dat om vorengenoemde reden aanschaf van deze zonnepanelen en plaatsing daarvan op gemeentelijke gebouwen ten koste van alles vermeden moet worden. Dit in ieder geval in afwachting van de resultaten van nader onderzoek als hierna onder punt 3 bedoeld.
  3. Is het College tevens bereid haar invloed ook bij de provincie Drenthe aan te wenden opdat (grootschalige) promotie van zonnepanelen van dit merk , bijvoorbeeld ook via de actie Slim wonen met energie, in ieder geval in afwachting van de resultaten van eventueel nader onderzoek met onmiddellijke ingang gestopt wordt.

Wij nemen aan dat onze vragen mondeling beantwoord worden in de raadsvergadering van 13 december a.s..