Geen massale geitenhouderij op Strengenweg 7 in Borger

Wat GroenLinks betreft komt er geen toestemming van het College om op de Strengenweg 7 in Borger toestemming te geven voor een wijziging van de agrarische aktiviteit door een (intensieve) geitenhouderij van maar liefst 1225 stuks toe te staan.

Wat GroenLinks betreft komt er geen toestemming van het College om op de Strengenweg 7 in Borger toestemming te geven voor een wijziging van de agrarische aktiviteit door een (intensieve) geitenhouderij van maar liefst 1225 stuks toe te staan.

Wat ook het huidige bestemmingsplan toestaat, het nieuwe bestemmingsplan buitengebied permitteert geen nieuwe vestigingen voor intensieve vee-houderij. Wij hebben daarvoor de aandacht van het College gevraagd, vooral ook omdat deze geitenhouderij zich recht tegenover een minicamping zou bevinden. Naast dierenwelzijn dus ook nog eens een duidelijk risico voor de volksgezondheid. Denk maar eens aan de Q koorts.