GroenLinks Borger-Odoorn op bezoek bij Jan Reinier de Jong in Odoorn

Op bezoek bij Jan Reinier de Jong in Odoorn

Ook GroenLinks Borger-Odoorn heeft in het verkiezingsprogramma staan dat we er naar streven om in 2030 klimaat- en energieneutraal te zijn in onze gemeente. Met het opwekken van duurzame energie uit zon en wind (en biomassa) komen we ook nu al een heel eind en de plannen voor zonneweides en windmolenparken zijn ook hier actueel.

Er is echter nog steeds een probleempje; als het niet waait of als het donker is buiten, of nog erger; beide, dan werkt dat allemaal nog niet zo goed. We kunnen de met zon en wind geproduceerde duurzame energie nog  niet grootschalig opslaan en bewaren.

Ook op dit gebied zijn er uiteraard voorlopers, mensen die experimenteren, risico’s durven te nemen en laten zien dat er wel degelijk mogelijkheden en vorderingen zijn . Een van die mensen is landbouwer Jan Reinier de Jong in Odoorn.

Enkele mensen van de steunfractie GroenLinks Borger-Odoorn gingen onlangs bij hem op bezoek en kwamen er achter dat deze landbouwer van meer markten thuis is dan het opslaan van stroom uit zonnepanelen. Josette Polman maakte van het bezoek het volgende verslag.  

 

Naar een zonnige duurzame toekomst… 

Een bezoek van GroenLinks BO aan de zonne-energieopslag van Jan Reinier de Jong in Odoorn.

Je kunt veel van Jan Reinier de Jong uit Odoorn zeggen, maar niet dat hij zich snel zal vervelen. Naast akkerbouwer en echtgenoot/vader is hij actief in Agrarisch Natuur Drenthe,  actief in de Stichting Veldleeuwerik, geeft lezingen en voorlichting door het hele land en .….is leverancier van duurzame zonne-energie. Een boer die boert zoals hij is toch wel uniek te noemen in Nederland. 

GroenLinks wil graag meer te weten komen over de opslag van de opgewekte zonne-energie. Daarom hebben we contact opgenomen om te vragen of we een keer mogen komen kijken op zijn bedrijf. En dat kan. Op vrijdag 25 mei 2018 zijn we met een drietal mensen van GroenLinks Borger-Odoorn bij hem op bezoek geweest.

We worden ontvangen door de vriendelijk blaffende hond van Jan Reinier en daarna ook door de baas zelf.

Op het oog is het een gewoon akkerbouwbedrijf met grote schuren (voor de aardappelopslag) met zonnepanelen op het dak.
Jan Reinier geeft ons allereerst een inkijkje in de zaken waar hij zich zoal mee bezig houdt. En dat zijn er veel. Wij kwamen oorspronkelijk vooral voor een toelichting op zijn zonne-energieopslag, maar onze aandacht werd al snel ook gegrepen door het verhaal rond de Stichting Veldleeuwerik. 

 

Stichting Veldleeuwerik

In deze Stichting (zonder winstoogmerk) werken akkerbouwers, verwerkers en partners samen aan een verduurzaming van de teelt van gewassen en daarmee ook aan een duurzamere voedselketen. En dat al 15 jaar. Niet hoeft te worden toegelicht dat ook hier ons GroenLinkshart sneller begon te kloppen en dat wij graag het hele verhaal wilden horen en hoe een en ander in de praktijk dan in zijn werk gaat. 

Nou niet door strenge regels van bovenaf dus, maar door samen met de deelnemende ketenpartners afspraken te maken welke onderdelen van het proces duurzamer kunnen. Daarvoor wordt door iedere aangesloten teler een duurzaamheidsplan gemaakt met meerdere indicatoren, waaronder bodemvruchtbaarheid, energiegebruik en biodiversiteit. Zeker niet vrijblijvend, maar wel realistisch en financieel haalbaar. Hopelijk melden vele akkerbouwers zich de komende jaren aan bij deze Stichting. 

Strikte regels blijven zeker nodig, maar vooral voor de agrariërs die niet willen buigen richting een duurzamere teelt/voedselketen. 

Een van de deelnemers in de Stichting Veldleeuwerik is Heineken. Brouwgerst is één van de belangrijkste ingrediënten voor hun bier. aantal akkerbouwbedrijven in Borger-Odoorn, die deelnemer zijn van de Stichting Veldleeuwerik, telen duurzame gerst voor Heineken. Rondom een aantal percelen zijn stroken land met zonnebloemen ingezaaid voor onze gevleugelde en zoemende vriendjes.

Meer weten over de Stichting Veldleeuwerik: http://www.veldleeuwerik.nl/

 

Van zonne-energieopslag – naar energielevering van de boer

Jan Reinier wilde zijn bedrijfsvoering volledig groen en kostenneutraal inrichten. Lopende dit traject wilde hij ook nog eens energieleverancier worden. En dat is gelukt.

Maar energieleverancier van duurzame energie worden kan alleen als er mogelijkheden zijn om die energie op te slaan. Die vond hij samen met het bedrijf Jules Energy. Hij produceert nu voor zo’n 60 huishoudens. Op zijn terrein staat in een goed geïsoleerde container een aantal Lithium-batterijen met een vermogen van 350 kW en een capaciteit van 294 KWh opgesteld. Hopelijk volgen vele boeren zijn voorbeeld. In het kader van de energietransitie naar een duurzaam energiesysteem is dit een belangrijke stap.

Met een zakje bloemrijk bijenmengselzaad als afscheidscadeautje nemen we afscheid van Jan Reinier.

 

Wat heeft GroenLinks aan dit bezoek

De komende jaren staat de energietransitie naar een duurzaam energiesysteem hoog op de politieke agenda. GroenLinks steunt de innovatieve ontwikkelingen, zoals die van Jan Reinier waar mogelijk, dus ook op lokaal niveau. Om in de raad deze omwenteling actief te kunnen sturen heb je kennis nodig van de (on)mogelijkheden. Een bedrijf als dat van Jan Reinier kan daarbij helpen.