Evaluatie Millenniumgemeente 2007-2015

GroenLinks denkt niet alleen aan vandaag en morgen, maar ook aan de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen zullen moeten leven.

Wat we vandaag opmaken of vernielen is morgen niet meer te gebruiken.

GroenLinks denkt niet alleen aan vandaag en morgen, maar ook aan de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen zullen moeten leven.

Wat we vandaag opmaken of vernielen is morgen niet meer te gebruiken.

En hoe leg je dat de volgende generaties uit als je nu weet dat het niet goed is. Er is geen excuus. De gemeente Borger-Odoorn was op initiatief van GroenLinks van 2007 tot eind 2015 Millenniumgemeente. Borden aan de komgrenzen van enkele dorpen lieten dat duidelijk zien. Verder was er eigenlijk weinig te zien. En daarom heeft GroenLinks eind 2014 de gemeenteraad het advies gegeven (initiatiefraadsvoorstel) om een millennium coordinator aan te nemen voor een periode van een jaar (jaar 2015). Het voorstel werd aangenomen en in het jaar 2015 had de gemeente Borger-Odoorn een part time millennium coordinator. Onderdeel van zijn opdracht was het schrijven van een uitgebreid evaluatierapport om de buitenwereld te laten zien wat er in de periode 2007 tot eind 2015 op dit gebied is gebeurd binnen de gemeentegrenzen, wat burgers en bedrijven hebben gedaan en wat de gemeente zelf heeft gedaan op dit gebied. Het evaluatierapport kunt u downloaden vanaf deze plek (zie hieronder). Na 2015 gaat de gemeente Borger-Odoorn niet door als Millenniumgemeente (of zoals dat vanaf januari 2016 heet SDG-gemeente). Wel is door de gemeente de duurzaamheidsagenda in het leven geroepen. Praktisch gezien een naadloze voortzetting van de millenniumdoelen 7 en 8. Heb je een vraag of opmerking over dit of een ander onderwerp voor GroenLinks Borger-Odoorn, stuur dan een e-mailtje naar Ger Brakel e-mail ger.brakel@home.nl.