Politiek cafe op 14 januari groot succes

Klem in de Draaideur

Op 14 januari organiseerde GroenLinks Zuidoost Drenthe het Politiek Café

“Klem in de draaideur”

over leven met een beperking. Hoofdgast was Linda Voortman, zij is Tweede Kamerlid van GroenLinks en heeft zorg in haar portefeuille.

Klem in de Draaideur

Op 14 januari organiseerde GroenLinks Zuidoost Drenthe het Politiek Café

“Klem in de draaideur”

over leven met een beperking. Hoofdgast was Linda Voortman, zij is Tweede Kamerlid van GroenLinks en heeft zorg in haar portefeuille.

Linda Voortman hield een toespraak waarin ze vooral benadrukte dat het belangrijk is dat het verdrag voor rechten van mensen met een beperking een goede inhoud krijgt bij de ratificatie in 2017. Daarbij gaat het niet alleen om de toegankelijkheid van de openbare ruimte, maar ook om de mogelijkheden te verruimen om aan de slag te komen. Aanpassingen moeten voor elkaar komen zonder dat mensen zich door een enorme papierwinkel heen moeten worstelen. Verder is een mentaliteitsverandering hard nodig: mensen met een beperking tellen volwaardig mee, hun rechten moeten goed gewaarborgd worden. En ja, dat kost geld en dat mag ook. We willen graag dat de zorg betaalbaar blijft, maar daar moeten we niet krampachtig over doen, zeker niet als het erom gaat het leven van mensen met een beperking te verbeteren.

Na Linda’s toespraak was er een ludiek intermezzo van Marion Maters, die een (waargebeurd) stukje cabaret bracht over een bezoek aan Wildlands van Tante Jannie in een rolstoel met hulphond. Je mag hopen dat Wildlands de zaken, zoals de wildroosters die onder stroom staan, inmiddels op orde heeft.

Voor de paneldiscussie daarna waren zowel mensen met een beperking uitgenodigd als professionals: Maaike Kersten (actiegroep “Wij staan op”), Sjak Rijploeg (visueel beperkt en ex-statenlid van de Partij van de Arbeid in Groningen), Jan Brouwer (zorgopleider Drenthe College), Coen Holzhauer (huisarts in Emmen), Jan van Loenen (Zorgbelang) en natuurlijk Linda Voortman. Er kwam een levendig gesprek op gang met duidelijke en praktische vragen uit het publiek en zorgvuldige, soms verrassende antwoorden van het panel. Sjak Rijploeg vertelde bijvoorbeeld over de moeite die hij heeft met “shared space”: hij kan zich moeilijk oriënteren zonder stoepranden of gootjes en Maaike Kersten vertelde over iemand die beide benen mist en elke keer moet uitleggen dat ze die rolstoel toch echt nodig heeft. Er werd ook ruim aandacht besteed aan de veranderingen die nodig zijn op het gebied van toegankelijkheid, regelgeving en bekostiging.

Wat de Emmense politiek betreft: er waren vertegenwoordigers van D’66, ChristenUnie en 50Plus. De OSOG (Gehandicaptenplatform) was met drie personen aanwezig.

GroenLinks Drenthe was ook ruim vertegenwoordigd en met hun nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en een drankje werd de middag afgesloten.

GroenLinks Zuidoost Drenthe kijkt met voldoening terug op een succesvol politiek café in het prachtige atrium van de Holdert. Ook in de toekomst zal GroenLinks zeker aandacht blijven vragen voor het onderwerp Leven met een Beperking.