Joke Bakker

Voorzitter Bestuur GroenLinks Zuid Oost Drenthe

Welkom op mijn introductie. Mijn naam is Joke Bakker.

Ik woon sinds 2000 in Emmerhout. Ik ben naar Drenthe verhuisd vanuit mijn geboorteplaats Den Haag. Daar heb ik gewerkt in het onderwijs en verder voornamelijk in het jeugd- en jongerenwerk in bijna alle wijken in den Haag. Na mijn middelbare school en opleiding voor kleuterleidster heb ik o.a. nog de Sociale Academie gevolgd en een aantal jaren psychologie gestudeerd in Leiden. Deze studies volgden altijd op een verandering van werk of privésituatie . Ik ben erg nieuwsgierig van aard en wil altijd van een onderwerp het naadje van de kous weten. In 1983 heb ik Meta, mijn huidige vrouw, leren kennen. We ontmoetten elkaar tijdens een opleiding en al snel werden we stevige vriendinnen. Meta was toen moeder van drie pubers en ik had een LAT relatie met mijn vriend. De vriendschap met Meta is uitgegroeid tot een lesbische relatie. Geen van beiden had dit kunnen voorzien, maar we zijn hier na 33 jaar nog steeds heel blij mee. In 2008 heeft burgemeester Bijl ons in de Oude Kerk getrouwd. Toen kenden wij elkaar op 4 oktober op de dag af 25 jaar. Ik heb een speciale relatie met Drenthe, of feitelijk met Overijssel. Mijn vader is geboren in Wanneperveen en wij brachten alle vakanties daar door. Ik heb dit altijd als een gift beschouwd. Ik ben geen stadsmens en daar kon ik heerlijk mijzelf zijn . Na mijn verhuizing naar Drenthe was ik al snel betrokken bij de wijk Emmerhout. Binnen 2 jaar was ik Voorzitter van Wijkbelangen en werd ik lid van het landelijke bewonersplatform LSA. In 2010 werd ik daar ook bestuursvoorzitter van. Vanuit die functie kwam ik terecht bij de GSA landelijke kerngroep “Natuurlijk Samen voor veilige wijken” in Nederland, wat een initiatief is van het ministerie van onderwijs. Tenslotte ben ik vanaf 1 november 2015 lid van de stuurgroep “Kans voor de Veenkoloniën”. Wat heeft dit te maken met Groen Links en waarom dan ook voorzitter? Vanuit het verleden heb ik mij altijd aangetrokken gevoeld voor die politieke opvattingen, die de mens in zijn kwetsbaarheid voorop stelt. Mijn overtuiging is, dat alle mensen geboren worden met heel veel mogelijkheden, maar dat het er wel van af hangt, in welk bedje en onder welke postcode. Ik weet het, dit zegt niet alles. Er zijn voldoende voorbeelden van mensen, die in staat zijn zichzelf uit het moeras te trekken, maar velen hebben hiervoor toch een zetje nodig. Groen Links is een partij, die èn mensen de gelegenheid geeft hun eigen regie op te pakken, maar die tegelijkertijd ook oog heeft voor degenen die daar moeite mee hebben. Die gaat voor een inclusieve samenleving. Iedereen hoort erbij. Iedereen is anders. Geld als middel, niet als doel. De functie van voorzitter in het nieuwe bestuur leek het meest geschikt, gezien mijn netwerk met de politiek en maatschappelijke organisaties in Emmen , Drenthe en Nederland. Verder bestuurservaring voldoende. Tenslotte: Door wie word ik geïnspireerd? Ik haal veel inspiratie uit de nalatenschap van de filosofe Hannah Arendt. Haar kijk op eigen verantwoordelijkheid, eigen denkproces, het samengaan van denken en oordelen, het niet willen reduceren van de democratie als macht van het getal. Een gemeenschap , hoe klein ook, die een politiek engagement kent, en daarom als democratie kan functioneren. Ruimte voor verscheidenheid, uitgangspunt pluraliteit. Een dwarse geest, wars van doctrines. Daarin herken ik mijzelf.