GroenLinks

Wie en Wat is GroenLinks

Wat en wie is GroenLinks? Progressief Socialistisch GroenLinks staat voor groen, sociaal en tolerant. De milieubewuste partij streeft naar een gezonde en veilige leefomgeving, en zoekt daarbij naar andere, duurzame manieren van wonen, werken en ondernemen. Schone energie, goed OV en aanleg van fietsroutes brengen werkgelegenheid. Investeren in milieu en klimaat levert ook lagere woonlasten op door bijv. energiezuinige bouw en isolatie. De partij wil daarnaast belasting op vervuilende productie verhogen. GroenLinks vindt dat iedereen kansen verdient en pleit dus voor goed onderwijs. Andere speerpunten: verzet tegen uitbuiting en onderdrukking van groepen en volkeren, rechtvaardige verdeling van macht, kennis, bezit, werk en inkomen, en radicale democratisering van overheid en bedrijven. GroenLinks wil een verzorgingsstaat scheppen die gericht is op belangen van de zwakste groepen in de samenleving zoals allochtone jongeren, arbeidsongeschikten en alleenstaande moeders. De partij maakt zich sterk tegen discriminatie en pleit voor vrouwenemancipatie. Rijke ouderen dienen volgens GL mee te betalen aan de AOW, de kinderbijslag moet inkomensafhankelijk en hypotheekrenteaftrek beperkt. De materiële consumptie in westerse landen zou omlaag moeten zodat het ecologisch evenwicht wordt hersteld. Het motto is: Groen werkt. Bron: http://mens-en-samenleving.infonu.nl