Pieter de Groot, contactpersoon

Fractievoorzitter, e-mail: pjdegroot@ziggo.nl

De GL-fractie in de gemeenteraad van Borger-Odoorn geeft haar fractievoorzitter Pieter de Groot aangewezen als contactpersoon naar de buitenwereld.

Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je hem mailen of bellen;

e-mail: pjdegroot@ziggo.nl   tel.: 0599-855115.

Bij afwezigheid van Pieter (vakantie, enz.) neemt de nummer 2 op de lijst de honeurs waar; Bjorn Hanssen.

Zijn email: bjornhanssen@gmail.com  tel.: 06-42209480